Robotik-Kodlama - Branş Dersleri

Branş Dersleri

Robotik Kodlama

Robotik Kodlama


Günümüzde herkesin adını bildiği büyük şirketlerin ve holdinglerin yerini yazılım firmaları almaktadır. Uluslar arası yazılım pazarının yaklaşık değeri 10 trilyon dolar seviyesine dayanmıştır. Kullandığımız cep telefonundan, televizyona, araçlardaki yol bilgisayarlarından,  çamaşır makinalarına kadar tüm teknolojik ürünlerin içinde bir yazılım bulunmaktadır.

Yazılım; bilmeyenler için çok karmaşık gözüksede, aslında temel amacı bir problemin çözümü için algoritma oluşturmaktır. En basit hali ile çocuklarımıza, olaylar karşısında neden ve sonuç ilişkisini kurma ve problem çözme becerisi sağlar.

Günlük bir problem olan sıcak bir çorbanın içilmesi için geliştirilen yöntem bile bir algoritmadır. Çorba sıcak ise soğumasını bekle, çorbayı iç; çorba ılık ise çorbayı iç iki boyutlu bir algoritmadır.

Kodlama ve algoritma eğitiminin çocuklar için faydaları;

  • Analitik düşünme becerilerinin desteklenmesi
  • Matematiksel düşünme becerisinin geliştirilmesi
  • Görsel algılarının geliştirilmesi
  • Olaylar arası bağlantı kurabilme, yorum yapabilme ve çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi
  • Analiz etme, sıraya koyma ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi
  • Yaratıcı düşünebilme, üretebilme becerilerini destekleyerek zeka gelişimine katkı sağlaması