AkilZeka-Oyunlari - Branş Dersleri

Branş Dersleri

Akıl&Zeka Oyunları

Akıl&Zeka Oyunları


Akıl&Zeka oyunları
zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan bir eğitim metodudur. MEB Zeka oyunlarını işlem oyunları, hafıza oyunları, kelime oyunları, strateji oyunları, geometrik mekanik oyunlar ve zekâ soruları şeklinde sınıflandırmaktadır.

Yaş gruplarına göre uygulanacak zeka oyunları dersleri çocuklarımızın; harfler, sayılar, renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmelerini sağlar. Doğru ve çabuk düşünebilmeyi, odaklanmayı, karar verebilme yeteneğini geliştirir. Çocukların kendini ve yeteneklerini tanımasına yardımcı olur. Merak duygusunu da geliştirerek sorgulama ve araştırma yapmaya teşvik eder.