Ingilizce - Branş Dersleri

Branş Dersleri

İngilizce

İngilizce


Dünyanın hızla küreselleştiği ve geliştiği günümüzde “Dünya Vatandaşı Olma” düşüncesi her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Dünya vatandaşı olabilmenin en temel şartı da diğer bireyler ile etkin iletişim kurabilmektir. Bu amaç doğrultusunda anaokulumuzda çocuklarımıza temel düzeyde iletişim kurma becerisini kazandırmayı amaçlıyoruz.

Çinceden sonra dünyada en yaygın olarak konuşulan dil olan İngilizce eğitimimiz, her gün yaş gruplarına göre değişen süreler ve içeriklerle çocuklarımıza aktif olarak uygulanmaktadır.

 

İngilizce derslerimiz, okul öncesi çocuklar için hazırlanmış zengin eğitim materyalleri ile desteklenmektedir.

 

Kesintisiz olarak kurumumuzda dil eğitimi alan çocuklarımızın, ilkokula başlamadan önce günlük temel ihtiyaçlarını ve kendini ifade edebilecek seviyede İngilizce konuşabilmesi hedeflenmektedir.